Deltager på “Mindfulness”

Anførselstegn”Rigtigt godt kursusforløb. Jeg bruger vejrtrækningsøvelser og andre teknikker rigtigt meget. Det er fantastisk og hjælper mig til at mærke min krop og holde tanker væk”.

Frederik Bang
Selvstændig snedker

Deltager på individuelt IT-forløb

AnførselstegnJeg har gennemgået et 4-ugers kursusforløb […] jeg har fået stort udbytte af det. En stor del af det skyldes undervisernes formidlingsevne. Jeg oplevede, at de har været gode til at pejle sig ind på de kompetencer, jeg havde i forvejen, således at de har kunnet lægge det rette niveau for undervisningen”.

Dan Løvø,
Pædagog

Deltager på AVG

AnførselstegnDet min arbejdsplads får ud af, at jeg er blevet en bedre underviser er: En højere kvalitet i den undervisning der tilbydes til hospitalets medarbejdere, en undervisning hvor medarbejderne føler sig set og hørt, derved kan der opnås en højere medarbejdertilfredshed […]”.

Helen Kragh Kristensen
Vagtplanskonsulent, Region hovedstaden

Deltager på På Livet Løs

AnførselstegnMin jobkonsulent så, hvor skidt jeg havde det og foreslog mig at komme på holdet ”På livet løs”. Jeg var ikke klar over, at jeg led af langvarig stress. Det er grotesk, hvor hurtigt, jeg har fået det bedre”.

Dan Bjarke Møller
Bogholder

Deltager på ungeholdet Parat til ungdomsuddannelse

AnførselstegnJobcentret sendte mig til Kursustrappen, da jeg blev udmeldt fra KVUC pga. for højt fravær. At gå her har betydet, at jeg kan gå op til 9. kl. afgangseksamen i dansk og matematik (AVU). Herefter vil jeg søge ind på Teknisk skole og siden uddanne mig som bygningsingeniør.”

Barbara Medveczky