Samarbejde

Kursustrappen Frederiksberg har samarbejde med skoler omkring udbuddet af uddannelser som er taxameter finansieret, og som vi ikke selv er godkendt til at udbyde. Vi har derfor indgået samarbejdsaftaler med skoler i regionen – for at sikre denne ydelse til vores elever og kursister.

Dette betyder, at administrationen og myndighedsansvaret ligger hos den skole, vi samarbejder med – og selve uddannelsen og eventuelle prøver som hovedregel foregår på Kursustrappen.

Vi samarbejder med følgende skoler:

VUF: Vi har en driftsoverenskomst med VUF om udbud af ordblindeundervisning (OBU) og forberedende voksenundervisning (FVU).

KVUC: Vi samarbejder med KVUC om udbuddet AVU i dansk og matematik

ESNORD: Vi samarbejder med ESNORD, Hillerød om udbuddet af en række forskellige AMU forløb..