Undervisere

Alle undervisere kan kontaktes på denne mail: kontakt@kursustrappen.dk

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Gita Jacobsen

Underviser og vejleder på: På Livet løs og Kunst og Tryk. Oprindeligt uddannet inden for handel- og kontor samt som dekoratør. Efteruddannelse som stressvejleder, i NLP coaching – en til en, i teams samt i voksenpædagogik. Erfaring med socialpædagogisk arbejde og som støtteperson. Undervisnings- og vejledningserfaring med unge fra erhvervsskoler, praktikopfølgning af unge i samarbejde med UU, udvikling af afklaringsforløb.

Jette Nielsen Borgstrøm

Underviser og tovholder på “På livet løs” samt underviser på mindfulness. Uddannet Cand.pæd.psych., folkeskolelærer og indvandrerlærer. Kvalificeret mindfulnesslærer MBSR fra Center for mindfulness UMASS. Efteruddannelse i ACT, mindfulness baseret kognitiv terapi og instruktør i medicinsk qi gong. Stor voksenundervisningserfaring. Desuden erfaring fra undervisning og vejledning på AMU-center og projektleder på EU-depressionsprojekt. Frivillig på Psykiatrifondens telefonrådgivning gennem mange år.

Jytte Skaaning

Underviser på de voksenpædagogiske forløb (AVG). Uddannet i kommunikation og formidling. Efteruddannelse i systemisk ledelse og organisationsudvikling, projektledelse og konflikthåndtering. Mange års erfaring fra større organisationer med uddannelsesplanlægning, kompetenceudvikling, proceskonsultation, undervisning og pædagogisk tilrettelæggelse af læringsmaterialer.

Kahri Bennekow

Underviser og tovholder på Kunst, tekstil og tryk. Uddannet folkeskolelærer. Efteruddannelse inden for højskolepædagogik og mentorskab samt skulptur, billedkunst, kunsthåndværk, tegning, maling og akvarel, musik, poesi og prosa mv. Har mangfoldig erfaring som underviser på flere daghøjskoler, højskoler, efterskoler og på sommerkurser. Erfaring som voksenunderviser for flygtninge og indvandrere.

Søren Isager Nielsen

Underviser og vejleder på Parat til ungdomsuddannelse (FVU og AVU). Uddannet Cand. Scient. Geolog og har flere års undervisning- og vejledererfaring af unge og voksne fra HTX i Grønland samt på erhvervsskolebrobygningsforløb. Hertil uddannet i erhvervsskolepædagogik (PG) og vejledning. Underviser primært i FVU matematik og er i gang med opkvalificering til FVU-matematiklærer.

 Lisbeth Haahr

Underviser og tovholder på Parat til ungdomsuddannelse (FVU og AVU). Uddannet folkeskolelærer, indvandrerlærer og FVU-læselærer. Efteruddannelse i kognitiv vejledning. Mange års undervisningserfaring fra daghøjskolen og tidligere fra folkeskolen samt stor undervisnings- og vejledningserfaring fra EU-projekter for ledige.

Mette Lorentzen

Uddannet idræts- og bevægelseslærer, PD – human ernæring og fysiurgisk massør. Efteruddannet i den motiverende samtale og som rygestopinstruktør fra Kræftens Bekæmpelse. Omfattende undervisningserfaring fra daghøjskoleverdenen samt projektleder og underviser på EU-projekter for ledige inden for sundhed. Har gennem flere år arbejdet freelance som kostrådgiver samt undervist i dans og bevægelse. Tillidsmand.

Mona Schjødt-Hansen

Underviser på Parat til ungdomsuddannelse i matematik (FVU og AVU). Bachelor i engelsk, eksamineret it-administrator samt diplomuddannet uddannelses-, erhvervs- og karrierevejleder med efteruddannelse inden for kognitiv vejledning. Mange års erfaring med undervisning og jobsøgning fra daghøjskoler, handelsskole og handelshøjskole samt ledelseserfaringer.

Peter Nielsen

Underviser på Parat til ungdomsuddannelse (FVU og AVU) i matematik. Uddannet voksenunderviser, matematiklærer og FVU-matematiklærer. Stor undervisningserfaring med voksne. Tidligere erfaring fra det private erhvervsliv som leder af servicefunktioner i større virksomheder samt erfaring med it-/supportopgaver. Har bl.a. erfaring fra omfattende uddannelsesprojekt af nye brugere af BilletNet i virksomheder som Post Danmark, DBU, Parken og på teatre. Bestyrelsesmedlem.

Pia Reistrup

Underviser på de voksenpædagogiske kurser (AVG). Underviser og vejleder på ADHD – redskaber til job og uddannelse. Uddannet cand.mag. i litteraturvidenskab og kønsstudier. Efteruddannelse inden for voksenpædagogik, kognitive behandlingsmetoder,  konflikthåndtering samt faglig formidling. Uddannet fitnessinstruktør.

Sine Neuchs (barsel)

Tovholder og underviser på Parat til Ungdomsuddannelse (FVU og AVU). Underviser og vejleder på ADHD – Redskaber til job og uddannelse.  Uddannet folkeskolelærer, bachelor i samfundsfag og international udvikling. Efteruddannelse inden for det kognitive felt, konflikthåndtering, yoga, FVU-læselærer samt ordblindelærer (OBU).
Erfaring med undervisning for unge i FVU og kreative fag. Desuden erfaring fra højskole for udviklingshæmmede samt et bosted for voksne autister.

Stig Zander

Underviser i dansk og matematik på AVU niveau i samarbejde med KVUC samt IT kurser.  Vejleder i kompetenceafklaring og uddannelse. Karrierevejleder og It-konsulent på Frederiksberg Rådhus.
Uddannet Voksenunderviser fra Den frie lærerhøjskole, Ollerup, danskstudier ved Københavns Universitet (Nordisk litteratur), Karrierecoach fra Mercuri Urval samt diplomuddannet Erhvervs-,uddannelse- og karrierevejleder. Omfattende voksenundervisningserfaring fra friskole- og højskoleverdenen samt egen konsulentvirksomhed. Webmaster. Tidligere leder af  Musikskolen “Østerbro”.

Tina Lindholdt

Underviser på På livet løs. Uddannet psykomotorisk terapeut, gestaltterapeut og yogalærer med over 30 års erfaring indenfor behandling såvel som undervisning. Har en klinisk vejlederuddannelse. Fungerer endvidere som supervisor for gestaltterapeuter.

Monique Hvelplund

Erfaring med ansættelsesret som HR-leder i Hotelbranchen. Har arbejdet som socialrådgiver indenfor sygedagpenge og med integrationsydelse og kontanthjælp.
Undervisningserfaring: Det danske arbejdsmarked, Flexicurity, ansættelsesret, beskæftigelsesområdet, kompetenceafklaringer og personligt salg, privatøkonomi, diagnoser indenfor psykiatrien, lovgivning i mentorarbejdet, Progressionsrapporter, JTI (Jungiansk typeindikator).
Har arbejdet i psykiatrien hos speciallæge og har uddannelse som terapeut, indenfor psykoanalysen. Årelang erfaring med socialrådgivning indenfor sygedagpenge og psykosomatiske lidelser. Erfaring med Stressrelaterede oplevelsesbearbejdninger og misbrugsproblematikker, samt JTI.

Lene Bjærge Jensen Kursustrappen

Lene Bjærge Jensen

Underviser på de voksenpædagogiske kurser (AVG).
Folkeskolelærer og cand. Pæd. i pædagogisk psykologi. Undervisningserfaring som underviser på læreruddannelsen og som konsulent vedrørende praksisudvikling. Erfaring med udvikling af natur-praksis for udsatte målgrupper: Hvordan tilrettelægges naturaktiviteter, der fremmer livslyst og livsglæde? Hvordan hænger livsmod og langsommelighed sammen?

Anette Vestergaard

Mentor på Parat til ungdomsuddannelse. Uddannet cand.mag. i fransk og driftsøkonomi. Har mange års undervisnings- og vejledningserfaring med unge og voksne i både uddannelsessystemet (EUD og HHx) og i kommunalt og brobygningsregi. Desuden uddannelse i erhvervsskolepædagogik (PG), vejledning (DUEK) samt FVU.