Bestyrelse

Nikolaj Bøgh – formand

Medlem af de Konservative på Frederiksberg.
Formand for Bolig- og Ejendomsudvalget, medlem af Børneudvalget, medlem af Undervisningsudvalget.

Carina Barsøe Olsen – næstformand

Repræsentant FOA og fællestillidskvinde for SOSU Frederiksberg.

Jens-Christian Navarro Poulsen

Formand for Radikale venstre på Frederiksberg

Michael Christiansen

Formand for Frederiksberg Idræts Union (FIU), medlem af bl.a. Folkeoplysningsudvalget. Valgt af idrætsorganisationerne på Frederiksberg.

Malene Sandfeld

Repræsentant for De Konservative på Frederiksberg.

Peter Nielsen – medarbejderrepræsentant

Underviser. Læs mere om Peter under “Om os”/undervisere