Ledelse og administrationen

Helle Bøtcher – leder

Uddannet indenfor ledelse og styring af offentlige virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Har gennem bred erfaring et indgående kendskab til arbejdet med uddannelsessystemet, herunder voksen- og ungdomsuddannelser samt efteruddannelse indenfor grundlæggende og videregående niveauer.
Kontakt: hb@kursustrappen.dk

Nina Hegelund – sekretær og kursusadministrator

Kursistadministration, lønadministration, administration af bank, indkøb mv. Uddannet allround på kontorområdet. Har bred erfaring med arbejdet på AMU-center, teknisk skole og på UC Sjælland.
Kontakt: nh@kursustrappen.dk

Anette Hansen – bogholder

Er regnskabsansvarlig og står for den daglige bogføring, fakturering og betalinger. Herudover budgetopfølgning og regnskabsaflæggelse. Er uddannet revisor og har arbejdet som regnskabschef, senest i en virksomhed der publicerede uddannelsesmuligheder igennem magasiner og uddannelsesmesser.
Kontakt: ah@kursustrappen.dk

Rikke Funder Hoppe – koordinator og intern grafiker

Uddannelseskoordinator for Almen Voksenpædagogisk Grunduddannelse (AVG) og har den daglige kontakt til kursister og undervisere. Derudover er jeg intern grafiker og står for Kursustrappens markedsføring. Jeg har mere end 15 års erfaring som projektleder i reklamebranchen og et længere udlandsophold i bagagen.
Kontakt: rh@kursustrappen.dk eller direkte 2565 3991

Michael Rasmussen – pedel

Pedel, altmuligmand og it-supporter.
Kontakt: mr@kursustrappen.dk

Khuram Mehdi – rengøring

Rengøringsmedarbejder.
Kontakt: km@kursustrappen.dk

Liza Amiri

Køkkenmedarbejder.