Undervisningstræning med feedback

Formål
At du bliver i stand til at gøre din undervisning engagerende og meningsfuld for dine deltagere samt reflektere over din praksis

Læringsmål

  • At du kan formidle et budskab med overbevisning
  • At du kan gennemføre en deltagerlogisk undervisning
  • At du reflektere over egne styrker og udviklingspotentialer som underviser
  • At du kan anvende feedback som refleksions- og læringsmetode.

Temaer

  • Feedback som refleksions- og læringsmetode
  • Undervisningsøvelser
  • Refleksion over egne styrker og udviklingsområder.

Ramme

  • Holdet deles i 2 grupper. Hver deltager underviser de øvrige deltagere i gruppen. Straks efter gives feedback, med fokus på styrker og udviklingsmuligheder. Der vil være fælles teorioplæg.
  • Du skal møde op med et planlagt undervisningsforløb på 20 minutter i selvvalgt emne.
  • Du kan få tilbud om at få optaget din undervisning.

FORLØB
Alle moduler varer 2 dage kl.9-15. STED: Kong Georgs Vej 21, 2000 Frederiksberg. Uddannelsesbevis udstedes efter kursets gennemførelse, hvis du har været til stede mindst 90% af tiden og løst de obligatoriske opgaver.

PRIS
3.000 kr. inkl. kursusmaterialer. Ved afmelding mere end en måned før kursusstart refunderes 100%, ved afmelding mere end to uger før refunderes 50%, ved afmelding mindre end to uger før refunderes 0%..

TILMELDINGSFRIST
Ansøgere optages i den rækkefølge vi modtager betalingerne.