Undervisningstræning med feedback

Formål
At du bliver i stand til at gøre din undervisning engagerende og meningsfuld for dine deltagere samt reflektere over dig selv i praksis

Læringsmål

 • At du kan formidle et budskab med overbevisning
 • At du kan gennemføre en undervisning, der giver mulighed for læring
 • At du ved, hvordan det sprog du benytter kan understøtte dit budskab
 • At du opnår indsigt i egne styrker og udviklingspotentialer som underviser
 • At du kan anvende feedback som refleksions- og læringsmetode.

Temaer

 • Feedback som refleksions- og læringsmetode
 • Hvad betyder det at forholde sig anerkendende og reflekterende?
 • Underviserens personlige kommunikation
 • Undervisningsøvelser
 • Refleksion over egne styrker og arbejdspunkter.

Form

 • Holdet deles i 2 grupper. Hver deltager underviser de øvrige deltagere i gruppen. Straks efter gives feedback, med fokus på styrker og udviklingsmuligheder. Der vil være fælles teorioplæg.
 • Din deltagelse i kurset forudsætter, at du møder op med et planlagt undervisningsforløb på 20 min. og at du er klar til at gå på, når vi mødes.
 • Du vælger selv, hvad du vil undervise i. Du kan benytte: Tavle, flipover, projektor. Der vil være en PC til rådighed, som har installeret PowerPoint.
 • Du får tilbud om at få optaget din undervisning.
 • Du får tilsendt hjælpeskema til din planlægning.

ANTAL DELTAGERE
Max 16

KURSUSFORLØB
Alle moduler varer 2 dage kl.9-15. KURSUSSTED: Kong Georgs Vej 21, 2000 Frederiksberg. Kursusbevis udstedes efter kursets gennemførelse, hvis du har været til stede mindst 90% af tiden.

PRIS
3.000 kr. incl. kursusmaterialer. Indbetaling af uddannelsesgebyr skal ske senest den angivne dato på tilsendte faktura. Ved afmelding mere end en måned før kursusstart refunderes 100%, ved afmelding mere end to uger før refunderes 50%, ved afmelding mindre end to uger før refunderes 0%..

TILMELDINGSFRIST
Ansøgere optages i den rækkefølge vi modtager tilmeldingerne.