Undervisningsmetoder, principper og læringsstile

Formål

  • At du kan designe forskellige lære- og undervisningsmiljøer, der understøtter deltagernes læring

Læringsmål 
Efter kurset

  • har du et overblik over de mest gængse undervisningsmetoder og principper
  • kan du tage stilling til, hvilke undervisningsmetoder, du fremover kan anvende, for at iværksætte gode læreprocesser
  • kan du vælge mellem forskellige principper og reflektere over fordele og ulemper
  • ved du, hvordan du skaber rum for læring og for forskellige måder at lære på? 

Temaer

  • Design af undervisnings- og læringsmiljøer
  • Undervisningsmetoder og principper og deres kvaliteter
  • Deltageres forskellige måder at lære på
  • Læringsstile

ANTAL DELTAGERE
Max 16

KURSUSFORLØB
Alle moduler varer 2 dage kl.9-15. KURSUSSTED: Kong Georgs Vej 21, 2000 Frederiksberg. Kursusbevis udstedes efter kursets gennemførelse, hvis du har været til stede mindst 90% af tiden.

PRIS
3.000 kr. incl. kursusmaterialer. Indbetaling af uddannelsesgebyr skal ske senest den angivne dato på tilsendte faktura. Ved afmelding mere end en måned før kursusstart refunderes 100%, ved afmelding mere end to uger før refunderes 50%, ved afmelding mindre end to uger før refunderes 0%..

TILMELDINGSFRIST
Ansøgere optages i den rækkefølge vi modtager tilmeldingerne.