Undervisningsmetoder, principper og læringsstile

Formål

  • At du kan designe forskellige lære- og undervisningsmiljøer, der understøtter deltagernes læring

Læringsmål 
Efter kurset

  • kender du din egen foretrukne læringsstil og forstår, hvordan den kan påvirke din undervisning.
  • har du et overblik over de mest gængse undervisningsmetoder og -principper.
  • ved du, hvordan du skaber rum for læring.

Temaer

  • Design af undervisnings- og læringsmiljøer
  • Undervisningsmetoder og principper
  • Deltageres forskellige måder at lære på

FORLØB
Alle moduler varer 2 dage kl.9-15. STED: Kong Georgs Vej 21, 2000 Frederiksberg. Uddannelsesbevis udstedes efter kursets gennemførelse, hvis du har været til stede mindst 90% af tiden og løst de obligatoriske opgaver.

PRIS
3.000 kr. inkl. kursusmaterialer.  Ved afmelding mere end en måned før kursusstart refunderes 100%, ved afmelding mere end to uger før refunderes 50%, ved afmelding mindre end to uger før refunderes 0%.

TILMELDINGSFRIST
Ansøgere optages i den rækkefølge vi modtager indbetalingerne.