Underviserens rolle og kommunikation

Formål
At  du bliver i stand til at bruge din personlige kommunikation og din rolle bevidst til at skabe ligeværdige møder og rum for refleksion og læring.

Læringsmål
Efter kurset

  • ved du hvad der skal til for at skabe et anerkendende læringsmiljø
  • er du mere bevidst om, hvordan din personlige kommunikation, din rolle og din pædagogiske tilgang påvirker deltagernes mulighed for at lære
  • kan du skifte mellem forskellige lærerroller og status, afhængig af behov og situation
  • har du en større opmærksomhed på hvad der trigger dig

Temaer

  • Underviseren som rammesætter og kulturskaber
  • Kommunikativ kompetence
  • Mønstre i kommunikation
  • Kropssprogets betydning
  • At se kritik som en mulighed fremfor en trussel
  • At give den ”svære besked” uden at krænke modtageren

KURSUSFORLØB
Alle moduler varer 2 dage kl.9-15. KURSUSSTED: Kong Georgs Vej 21, 2000 Frederiksberg. Kursusbevis udstedes efter kursets gennemførelse, hvis du har været til stede mindst 90% af tiden.

PRIS
3.000 kr. incl. kursusmaterialer. Indbetaling af uddannelsesgebyr skal ske senest den angivne dato på tilsendte faktura. Ved afmelding mere end en måned før kursusstart refunderes 100%, ved afmelding mere end to uger før refunderes 50%, ved afmelding mindre end to uger før refunderes 0%..

TILMELDINGSFRIST
Ansøgere optages i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne.