Professionelle samtaler

Formål
At du bliver i stand til at støtte og styre læreprocesser ved brug af dialog som metode.

Læringsmål
Efter kurset

  • har du en indsigt i, hvad det særlige er ved dialogen, og hvordan den kan medvirke til at skabe refleksion og læring
  • har du fået en større indsigt i egne ressourcer og udviklingsmål som samtalepartner
  • kan du styre en samtale og stille spørgsmål der åbner for refleksion

Temaer

  • Hvad er det særlige ved den dialogiske samtale?
  • Hvordan kan dialog fremme læreprocesser?
  • Hvilke kompetencer er knyttet til rollen som professionel samtalepartner?
  • Hvilke spørgsmål åbner for refleksion?
  • Hvordan forholder man sig etisk og ansvarligt?

Form

  • Undervisningen vil veksle mellem teori, og kommunikationstræning. Vi træner det at være professionel samtalepartner og fokusperson.

KURSUSFORLØB
Alle moduler varer 2 dage kl.9-15. KURSUSSTED: Kong Georgs Vej 21, 2000 Frederiksberg. Kursusbevis udstedes efter kursets gennemførelse, hvis du har været til stede mindst 90% af tiden.

PRIS
3.000 kr. incl. kursusmaterialer. Indbetaling af uddannelsesgebyr skal ske senest den angivne dato på tilsendte faktura. Ved afmelding mere end en måned før kursusstart refunderes 100%, ved afmelding mere end to uger før refunderes 50%, ved afmelding mindre end to uger før refunderes 0%..

TILMELDINGSFRIST
Ansøgere optages i den rækkefølge vi modtager tilmeldingerne.