Planlægning af undervisning

Formål

At du bliver i stand til at planlægge en effektiv undervisning.

Læringsmål

Efter modulet kan du:

  • planlægge undervisning, som tager udgangspunkt i deltagernes situation.
  • analysere din deltagergruppe og beskrive formål- og læringsmål for undervisningen
  • strukturere et undervisningsforløb, så de centrale budskaber træder tydeligt frem
  • begrunde dine pædagogiske valg

Temaer

  • Læring og effekt – hvad skal der til for at deltagerne lærer noget og kan bruge det i deres hverdag?
  • Hvordan planlægge med udgangspunkt i deltagernes behov og forudsætninger
  • Arbejde med planlægningsværktøjer ”målanalyse” og ”forløbsplan”
  • Refleksion over didaktiske, pædagogiske begrundelser
FORLØB
Alle moduler varer 2 dage kl.9-15.
STED
Kong Georgs Vej 21, 2000 Frederiksberg.
Uddannelsesbevis udstedes, hvis du har været til stede mindst 90% af tiden og løst de obligatoriske opgaver.
PRIS
3.000 kr. inkl. kursusmaterialer. Ved afmelding mere end en måned før kursusstart refunderes 100%, ved afmelding mere end to uger før refunderes 50%, ved afmelding mindre end to uger før refunderes 0%..
TILMELDINGSFRIST
Ansøgere optages i den rækkefølge vi modtager tilmeldingerne.