Planlægning af undervisning

Formål

At du bliver i stand til at planlægge undervisning/formidling  med et deltagerorienteret perspektiv.

Læringsmål

Efter kurset kan du:

  • beskrive formål, læringsmål og prioritere
  • udarbejde en forløbsplan med udgangspunkt i din analyse af mål
  • præcisere hvilke budskaber, der er centrale for deltagerne
  • strukturere et undervisningsforløb efter en simpel model
  • begrunde dine pædagogiske og didaktiske valg

Temaer

  • Læring og effekt – hvad skal der til for at deltagerne lærer noget og kan bruge det i deres hverdag?
  • Hvordan planlægge med udgangspunkt i deltagernes behov og forudsætninger
  • Introduktion til planlægnings værktøjer ”målanalyse” og ”forløbsplan”
  • Refleksion over didaktiske, pædagogiske begrundelser
ANTAL DELTAGERE
Max. 16
KURSUSFORLØB
Alle moduler varer 2 dage kl.9-15. Kursussted: Kong Georgs Vej 21, 2000 Frederiksberg. Kursusbevis udstedes efter kursets gennemførelse, hvis du har været til stede mindst 90% af tiden.
PRIS
3.000 kr. incl. kursusmaterialer. Indbetaling af uddannelsesgebyr skal ske senest den angivne dato på tilsendte faktura. Ved afmelding mere end en måned før kursusstart refunderes 100%, ved afmelding mere end to uger før refunderes 50%, ved afmelding mindre end to uger før refunderes 0%..
TILMELDINGSFRIST
Ansøgere optages i den rækkefølge vi modtager tilmeldingerne.