Læring, læringsmiljø og modstand i undervisningen

Formål
Du bliver i stand til skabe læringsmiljøer, der befordrer deltagernes læring.

Læringsmål
Efter kurset:

  • har du en indsigt i de processer, der kendetegner voksnes læring
  • forstår du læringsmiljøets betydning for deltagernes udbytte af undervisningen
  • ved du, hvilke faktorer der fremmer og hæmmer læring, og hvorfor modstand kan opstå
  • har du strategier til at tackle vanskelige situationer

Temaer

  • Hvad vil det sige at lære? – definitioner på læring
  • Hvad skal der til for at skabe  et godt læringsmiljø?
  • Hvad er modstand? Hvordan kan underviseren arbejde konstruktivt med vanskelige situationer?

FORLØB
Alle moduler varer 2 dage kl.9-15. STED: Kong Georgs Vej 21, 2000 Frederiksberg. Uddannelsesbevis udstedes efter kursets gennemførelse, hvis du har været til stede mindst 90% af tiden og løst de obligatoriske opgaver.

PRIS
3.000 kr. inkl. kursusmaterialer. Ved afmelding mere end en måned før kursusstart refunderes 100%, ved afmelding mere end to uger før refunderes 50%, ved afmelding mindre end to uger før refunderes 0%..

TILMELDINGSFRIST
Ansøgere optages i den rækkefølge vi modtager indbetalingerne.