Evaluering og transfer

Formål
At du bliver i stand til bruge evaluering som et lærings – og udviklingsredskab samt vælge den evalueringsform, der passer til hensigten med evalueringen.

Læringsmål

Efter kurset kan du:

  • Anvende forskellige evalueringsformer
  • Stille evalueringsspørgsmål der er rettet mod evaluering af både læreprocessen, læringsresultatet og effekt i praksis
  • Reflektere over dit evalueringssyn, så du kan evaluere med omtanke
  • Vide, hvad der skal til for at fremme transfer

Temaer     

  • Evalueringsbegreber i teori og praksis
  • Evalueringsformer, som underviseren kan anvende før, under og efter
  • undervisningen
  • Case om evaluering, hvor du er evalueringseksperten
  • Evalueringsdesign
  • Hvordan du som underviser kan bidrage til at skabe undervisning og læring, der får effekt i praksis
KURSUSFORLØB
Alle moduler varer 2 dage kl.9-15. KURSUSSTED: Kong Georgs Vej 21, 2000 Frederiksberg. Kursusbevis udstedes efter kursets gennemførelse, hvis du har været til stede mindst 90% af tiden.
PRIS
3.000 kr. incl. kursusmaterialer. Indbetaling af uddannelsesgebyr skal ske senest den angivne dato på tilsendte faktura. Ved afmelding mere end en måned før kursusstart refunderes 100%, ved afmelding mere end to uger før refunderes 50%, ved afmelding mindre end to uger før refunderes 0%..
TILMELDINGSFRIST
Ansøgere optages i den rækkefølge vi modtager tilmeldingerne.