Undervisere

Gita Jacobsen

Underviser og vejleder på Parat til ungdomsuddannelse (FVU og AVU). Oprindeligt uddannet inden for handel- og kontor samt som dekoratør. Efteruddannelse som stressvejleder, i NLP coaching en til en og i teams samt i voksenpædagogik. Erfaring med socialpædagogisk arbejde og som støtteperson. Undervisnings- og vejledningserfaring med unge fra erhvervsskoler, praktikopfølgning af unge i samarbejde med UU, udvikling af afklaringsforløb.
Kontakt: gj@kursustrappen.dk

Jette Nielsen Borgstrøm

Underviser og tovholder på “På livet løs” samt underviser på mindfulness. Uddannet Cand.pæd., folkeskolelærer, og indvandrerlærer. Kvalificeret mindfulnesslærer MBSR fra Center for mindfulness UMASS. Efteruddannelse i ACT, mindfulness baseret kognitiv terapi og instruktør i medicinsk qi gong. Stor voksenundervisningserfaring. Desuden erfaring fra undervisning og vejledning på AMU-center og projektleder på EU-depressionsprojekt. Frivillig på Psykiatrifondens telefonrådgivning gennem mange år. Kontakt: jnb@kursustrappen.dk

Jytte Skaaning

Underviser på AVG og Pædagogisk Kørekort. Uddannet i kommunikation og formidling. Efteruddannelse i systemisk ledelse og organisationsudvikling, projektledelse og konflikthåndtering. Mange års erfaring fra større organisationer med uddannelsesplanlægning, kompetenceudvikling, proceskonsultation, undervisning og pædagogisk tilrettelæggelse af læringsmaterialer. Kontakt: js@kursustrappen.dk

Kahri Bennekow

Underviser og tovholder på Kunst, tekstil og tryk. Uddannet folkeskolelærer. Efteruddannelse inden for højskolepædagogik og mentorskab samt skulptur, billedkunst, kunsthåndværk, tegning, maling og akvarel, musik, poesi og prosa mv. Har mangfoldig erfaring som underviser på flere daghøjskoler, højskoler, efterskoler og på sommerkurser. Erfaring som voksenunderviser for flygtninge og indvandrere. Kontakt: kb@kursustrappen.dk

Søren Isager Nielsen

Underviser og vejleder på Parat til ungdomsuddannelse (FVU og AVU). Uddannet Cand. Scient. Geolog og har flere års undervisning- og vejledererfaring af unge og voksne fra HTX i Grønland samt på erhvervsskolebrobygningsforløb. Hertil uddannet i erhvervsskolepædagogik (PG) og vejledning. Underviser primært i FVU matematik og er i gang med opkvalificering til FVU-matematiklærer. Kontakt: sin@kursustrappen.dk

 Lisbeth Haahr

Underviser og tovholder på Parat til ungdomsuddannelse (FVU og AVU). Uddannet folkeskolelærer, indvandrerlærer og FVU-læselærer. Efteruddannelse i kognitiv vejledning. Mange års undervisningserfaring fra daghøjskolen og tidligere fra folkeskolen samt stor undervisnings- og vejledningserfaring fra EU-projekter for ledige. Kontakt: lh@kursustrappen.dk

Mette Lorentzen

Underviser på I Form samt underviser og rådgiver på sundhedstjek. Uddannet idræts- og bevægelseslærer, PD – human ernæring og fysiurgisk massør. Efteruddannet i den motiverende samtale og som rygestopinstruktør fra Kræftens Bekæmpelse. Omfattende undervisningserfaring fra daghøjskolen samt projektleder og underviser på EU-projekter for ledige inden for sundhed. Har gennem flere år arbejdet freelance som kostrådgiver samt undervist i dans og bevægelse. Tillidsmand. Kontakt: ml@kursustrappen.dk

Mona Schjødt-Hansen

Underviser på IT-kurser, i IT og didaktik på voksenpædagogiske kurser og på Parat til ungdomsuddannelse i matematik (FVU og AVU). Bachelor i engelsk, eksamineret it-administrator samt diplomuddannet uddannelses-, erhvervs- og karrierevejleder med efteruddannelse inden for kognitiv vejledning. Mange års erfaring med undervisning og jobsøgning fra daghøjskoler, handelsskole og handelshøjskole samt ledelseserfaringer. Kontakt: msh@kursustrappen.dk

Peter Nielsen

Underviser på Parat til ungdomsuddannelse (FVU og AVU) i matematik. Uddannet voksenunderviser, matematiklærer og FVU-matematiklærer. Stor undervisningserfaring med voksne. Tidligere erfaring fra det private erhvervsliv som leder af servicefunktioner i større virksomheder samt erfaring med it-/supportopgaver. Har bl.a. erfaring fra omfattende uddannelsesprojekt af nye brugere af BilletNet i virksomheder som Post Danmark, DBU, Parken og på teatre. Bestyrelsesmedlem. Kontakt: pn@kursustrappen.dk

Pia Johanne Nielsen

Underviser på de voksenpædagogiske kurser. Har mange års erfaring med at uddanne og supervisere undervisere, vejledere og konsulenter. Specialist i voksnes læreprocesser og i metoder til at facilitere disse både på et personligt, et samarbejdsmæssigt og et organisatorisk niveau. Uddannet cand.mag i dansk og dramaturgi, master i voksenuddannelse suppleret med en efteruddannelse som kropspsykoterapeut MPF/coach indenfor systemisk og narrativ praksis. Kontakt: pjn@kursustrappen.dk

Pia Reistrup

Underviser på de voksenpædagogiske kurser (AVG). Underviser og vejleder på ADHD – redskaber til job og uddannelse. Uddannet cand.mag. i litteraturvidenskab og kønsstudier. Efteruddannelse inden for voksenpædagogik, kognitive behandlingsmetoder,  konflikthåndtering samt faglig formidling. Uddannet fitnessinstruktør. Kontakt:pr@kursustrappen.dk

Sine Neuchs

Tovholder og underviser på Parat til Ungdomsuddannelse (FVU og AVU). Underviser og vejleder på ADHD – Redskaber til job og uddannelse.  Uddannet folkeskolelærer, bachelor i samfundsfag og international udvikling. Efteruddannelse inden for det kognitive felt, konflikthåndtering, yoga, FVU-læselærer samt ordblindelærer (OBU).
Erfaring med undervisning for unge i FVU og kreative fag. Desuden erfaring fra højskole for udviklingshæmmede samt et bosted for voksne autister. Kontakt: sn@kursustrappen.dk

Stig Zander

Koordinerende vejleder i kompetenceafklaring, uddannelse og karrierevejledning. Uddannet Voksenunderviser fra Den frie lærerhøjskole, Ollerup, danskstudier ved Københavns Universitet, Karrierecoach fra Mercuri Urval samt diplomuddannet Erhvervs- og uddannelsesvejleder. Underviser på IT-kurser, IT og didaktik på voksenpædagogiske kurser samt samfundsfag og dansk på AVU niveau i samarbejde med KVUC.  Omfattende voksenundervisningserfaring fra højskole samt konsulentvirksomhed. Webmaster på Kursustrappens hjemmeside. Tidligere leder af  Musikskolen Østerbro. Kontakt: sz@kursustrappen.dk

Tina Lindholdt

Underviser på På livet løs. Uddannet psykomotorisk terapeut, gestaltterapeut og yogalærer med over 30 års erfaring indenfor behandling såvel som undervisning. Har en klinisk vejlederuddannelse. Fungerer endvidere som supervisor for gestaltterapeuter.  Kontakt: tl@kursustrappen.dk

Monique Hvelplund

Kontakt: mh@kursustrappen.dk