Bestyrelse

Flemming Brank – formand

Formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget, medlem af Socialudvalget samt Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget i Frederiksberg Kommune

Carsten Nørballe – næstformand

Repræsentant for SF Frederiksberg. Lærer i folkeskolen.

Michael Christiansen

Formand for Frederiksberg Idræts Union (FIU), medlem af bl.a. Folkeoplysningsudvalget. Valgt af idrætsorganisationerne på Frederiksberg.

Vibeke Qvist

Repræsentant for De Konservative på Frederiksberg. Marketingmanager og chef for Centerforeningen i Frederiksberg Centret.

Carina Barsøe Olsen

Repræsentant FOA og fællestillidskvinde for SOSU Frederiksberg.

Peter Nielsen – medarbejderrepræsentant

Underviser. Læs mere om Peter under “Om os”.