Ledelse og administrationen

Helle Bøtcher – leder

Uddannet indenfor ledelse og styring af offentlige virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Har gennem bred erfaring et indgående kendskab til arbejdet med uddannelsessystemet, herunder voksen- og ungdomsuddannelser samt efteruddannelse indenfor grundlæggende og videregående niveauer.
Kontakt: hb@kursustrappen.dk

Nina Hegelund – sekretær og kursusadministrator.

Kursistadministration, lønadministration, administration af bank, indkøb mv. Uddannet allround på kontorområdet. Har bred erfaring med arbejdet på AMU-center, teknisk skole og på UC Sjælland.
Kontakt: nh@kursustrappen.dk

Anette Hansen – bogholder

Er regnskabsansvarlig og står for den daglige bogføring, fakturering og betalinger. Herudover budgetopfølgning og regnskabsaflæggelse. Er uddannet revisor og har arbejdet som regnskabschef, senest i en virksomhed der publicerede uddannelsesmuligheder igennem magasiner og uddannelsesmesser.
Kontakt: ah@kursustrappen.dk

Lizzie Ottesen – koordinator

Uddannelseskoordinator og administrator for voksenpædagogiske kurser. Uddannet statonom og voksenunderviser. Erfaring med administrative opgaver og vejledningsopgaver samt som fagkonsulent på aftenskoleområdet. Opgaver for Undervisningsministeriet og DPU med efteruddannelse af undervisere i dansk som andetsprog.
Kontakt: lo@kursustrappen.dk

Birthe Hoi – møder & service

Ansvarlig for klargøring og service til diverse møder.

Anette  Nyeland – møder & service

Ansvarlig for klargøring og service til diverse møder.

Michael Rasmussen – pedel

Pedel, altmuligmand og it-supporter.
Kontakt: mr@kursustrappen.dk

Khuram Mehdi – rengøring

Rengøringsmedarbejder.
Kontakt: km@kursustrappen.dk