Kursustrappen på Frederiksberg

KURSUSTRAPPEN Frederiksberg er et levende kursussted centralt beliggende på Frederiksberg.

Vi er en selvejende institution og udspringer af Frederiksberg Daghøjskole og Kursuscenter, der siden 1996 har fået stadig større erfaring i kursusvirksomhed for mangfoldige målgrupper. Voksen Pædagogisk Center (AVG) i Københavns Kommune er nu også en integreret del af Kursustrappens tilbud.

Kursustrappen Frederiksberg hviler i sin grundform på et folkeoplysende grundlag, hvor dannelse og læring er grundlæggende begreber.

Vi har valgt at dele vores kurser ind i nogle grupper. Dit forhold til arbejdsmarkedet er styrepind for alt, hvad vi laver.

”Kom i Job” kurserne er de traditionelle daghøjskolekurser for ledige, som har brug for et springbræt til at komme videre. Kurserne styrker deltagerens faglige og sociale samt fysiske og psykiske kompetencer og øger mulighederne for uddannelse eller job.

”Korte kurser” er kurser for ledere, medarbejdere og privatpersoner. De handler om at arbejde med fastholdelse, trivsel, og motivation – dvs. udvikling fagligt eller personligt for sig selv eller andre.

“Voksenpædagogik” er kurser med faglig og pædagogisk kvalificering, inspiration og forandring i dit nuværende job – eller på vej mod et nyt. Kurserne handler om at få redskaber til at lære andre noget. Du har brug for at formidle klare budskaber og tilrettelægge forløb, der giver effekt.

Lige meget hvor du finder dit kursus, så underviser og vejleder vi ud fra, at enhver har sit eget udgangspunkt.