Indlæg af Stig Zander

# 5 Underviseren – Trang eller tvang

“Jeg er blevet tvunget på kursus” Det er stadig sommer og i Underviseren snakker vi igen om dilemmaer. Pia Johanne har valgt dagens emne i dilemmahjørnet: Tvang eller trang. Selvom mennesker har en iboende trang til at lære, kan det også være rigtig træls at komme på kursus når man ikke selv har valgt det. Når […]

Samarbejde

Kursustrappen Frederiksberg har samarbejde med skoler omkring udbuddet af uddannelser som er taxameter finansieret, og som vi ikke selv er godkendt til at udbyde. Vi har derfor indgået samarbejdsaftaler med skoler i regionen – for at sikre denne ydelse til vores elever og kursister. Dette betyder, at administrationen og myndighedsansvaret ligger hos den skole, vi […]

Ungeholdet – din side

 x På denne side kan du se dit skema og andre vigtige begivenheder på Ungeholdet. Skema: FVU skema – uge 37,38,39 2018 AVU skema – uge 37,38,39 2018 Kontaktlærer Din kontaktlærer på skolen hedder Anette Vestergaard mobil 2565 3993 Studievejledere Stig Zander: Kontortid tirsdag kl.10-12 – mobil 2913 6130 Søren Isager Nielsen: Kontortid fredag kl.9-12 […]

#3 Underviseren – Se! Sig ja! Gør god!

Troels Bom er en mand med en mission. Han vil gøre mennesker gode. Begrebet at “gøre god” henter han fra teatrets verden, hvor det handler om at sige ja og gå med, når en medskuespiller improviserer. I undervisningens verden går gøre god-bevægelsen ud på at træne sig i at have blik for sine deltageres styrker […]

#2 Underviseren – Sådan skaber du dialog i undervisningen

Enhver undervisers skræk er at stille et spørgsmål og så er der ikke nogen der svarer. Eller det modsatte: Alle byder ind og vi bevæger os i galopfart væk fra dagens emne. Dialog er den vanskeligste metode at bruge i undervisningen, siger Pia Johanne Nielsen, mangeårig underviser i voksenpædagogik.  Men dialogen er vigtigere end nogen […]

#1 Underviseren – Hvad skal der til for at lære noget?

Du går ind i undervisningslokalet. Du har forberedt dig godt. Deltagerne kigger forventningsfuldt (eller skeptisk) på dig. Du tænker måske: Nu gælder det om at jeg præsterer overbevisende, så de synes jeg er en god underviser. Eller måske tænker du: Nu gælder det om at deltagerne får noget med hjem, som de kan bruge til […]

Sygdom og sundhed

Sundhed skal forstås bredere end fravær af sygdom. Vi har fokus på psykisk og fysisk sundhed på vores holds aktiviteter. Vi arbejder til stadighed på, at vi skal have et godt og sikkert arbejdsmiljø (se afsnittet om arbejdsmiljø). Men sygdom og retningslinjer herfor er naturligvis nødvendige. Sygemelding/raskmelding og vikardækning Sygefraværssamtale, delvis rask/syg mv. Pligter i forhold […]

Stresspolitik

Formålet med stresspolitikken er at forebygge, modvirke og håndtere stress. Formålet er tillige at medvirke til skabelse af en kultur med åbenhed om stress. Politikken skal ses i sammenhæng med øvrige politikker og retningslinjer i personalehåndbogen fx retningslinjer for vold, mobning, sygefravær og e-mails. Stress er en belastningstilstand, hvis alvor kommer an på muligheden for […]