Indlæg af Stig Zander

Ungeholdet – din side

 x På denne side kan du se dit skema og andre vigtige begivenheder på Ungeholdet. x Sommerskole: 4 uger i juli 2018 – se dit skema her Skema: FVU skema – uge 31,32,33 2018 AVU skema – uge 31,32,33 2018 AVU Eksamen: AVU dansk – jul 2018: Ikke fastsat endnu AVU matematik – jul 2018: […]

#3 Underviseren – Se! Sig ja! Gør god!

Troels Bom er en mand med en mission. Han vil gøre mennesker gode. Begrebet at “gøre god” henter han fra teatrets verden, hvor det handler om at sige ja og gå med, når en medskuespiller improviserer. I undervisningens verden går gøre god-bevægelsen ud på at træne sig i at have blik for sine deltageres styrker […]

#2 Sådan skaber du dialog i undervisningen

Enhver undervisers skræk er at stille et spørgsmål og så er der ikke nogen der svarer. Eller det modsatte: Alle byder ind og vi bevæger os i galopfart væk fra dagens emne. Dialog er den vanskeligste metode at bruge i undervisningen, siger Pia Johanne Nielsen, mangeårig underviser i voksenpædagogik.  Men dialogen er vigtigere end nogen […]

#1 Underviseren – Hvad skal der til for at lære noget?

Du går ind i undervisningslokalet. Du har forberedt dig godt. Deltagerne kigger forventningsfuldt (eller skeptisk) på dig. Du tænker måske: Nu gælder det om at jeg præsterer overbevisende, så de synes jeg er en god underviser. Eller måske tænker du: Nu gælder det om at deltagerne får noget med hjem, som de kan bruge til […]

Sygdom og sundhed

Sundhed skal forstås bredere end fravær af sygdom. Vi har fokus på psykisk og fysisk sundhed på vores holds aktiviteter. Vi arbejder til stadighed på, at vi skal have et godt og sikkert arbejdsmiljø (se afsnittet om arbejdsmiljø). Men sygdom og retningslinjer herfor er naturligvis nødvendige. Sygemelding/raskmelding og vikardækning Sygefraværssamtale, delvis rask/syg mv. Pligter i forhold […]

Stresspolitik

Formålet med stresspolitikken er at forebygge, modvirke og håndtere stress. Formålet er tillige at medvirke til skabelse af en kultur med åbenhed om stress. Politikken skal ses i sammenhæng med øvrige politikker og retningslinjer i personalehåndbogen fx retningslinjer for vold, mobning, sygefravær og e-mails. Stress er en belastningstilstand, hvis alvor kommer an på muligheden for […]

Om begrebet forforståelse

Hvad er min forforståelse? Hvad er mine personlige forudsætninger? Hvilke tanker og følelser råder? Hvilke værdier, motiver og holdninger, åbenlyse og skjulte, møder jeg situationen med? Skrevet af vejleder Stig Zander r Den tyske filosof Hans-Georg Gadamer (1) skriver: ”Vi ser altid verden gennem nogle briller og for-domme, som gør det muligt for os at […]