Indlæg af Stig Zander

#1 Underviseren – Hvad skal der til for at lære noget?

Du går ind i undervisningslokalet. Du har forberedt dig godt. Deltagerne kigger forventningsfuldt (eller skeptisk) på dig. Du tænker måske: Nu gælder det om at jeg præsterer overbevisende, så de synes jeg er en god underviser. Eller måske tænker du: Nu gælder det om at deltagerne får noget med hjem, som de kan bruge til […]

Sygdom og sundhed

Sundhed skal forstås bredere end fravær af sygdom. Vi har fokus på psykisk og fysisk sundhed på vores holds aktiviteter. Vi arbejder til stadighed på, at vi skal have et godt og sikkert arbejdsmiljø (se afsnittet om arbejdsmiljø). Men sygdom og retningslinjer herfor er naturligvis nødvendige. Sygemelding/raskmelding og vikardækning Sygefraværssamtale, delvis rask/syg mv. Pligter i forhold […]

Stresspolitik

Formålet med stresspolitikken er at forebygge, modvirke og håndtere stress. Formålet er tillige at medvirke til skabelse af en kultur med åbenhed om stress. Politikken skal ses i sammenhæng med øvrige politikker og retningslinjer i personalehåndbogen fx retningslinjer for vold, mobning, sygefravær og e-mails. Stress er en belastningstilstand, hvis alvor kommer an på muligheden for […]

Om begrebet forforståelse

Hvad er min forforståelse? Hvad er mine personlige forudsætninger? Hvilke tanker og følelser råder? Hvilke værdier, motiver og holdninger, åbenlyse og skjulte, møder jeg situationen med? Skrevet af vejleder Stig Zander r Den tyske filosof Hans-Georg Gadamer (1) skriver: ”Vi ser altid verden gennem nogle briller og for-domme, som gør det muligt for os at […]